Naša Sanja Putica izlagala je jučer u ime Kluba zastupnica i zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru na temu ratifikacije Konvencije  Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Govor naše zastupnice iz Dubrovnika možete pogledati i poslušati u cijelosti, a u nastavku donosimo njezine najvažnije poruke:

Nasilje nad ženom samo zato što je žena

Ključno je i važno još jednom naglasiti kako je cilj i namjera ovoga dokumenta zaštiti žene od svih oblika nasilja, uključujući i nasilje u obitelji koje nerazmjerno pogađa žene. U čl. 3. Konvencije se kršenjem ljudskih prava smatra i tzv. rodno utemeljeno nasilje nad ženama koje, naglašavam, označava nasilje usmjereno na ženu samo zbog toga što je žena ili koje nerazmjerno pogađa žene.

Zastrašujući statistički podaci

Koliko je u RH potrebna ova Konvencija, govore porazni i zastrašujući podaci statistike MUP-a. U 2016. počinjena su 43 kaznena djela ubojstva, u kojima je smrtno stradalo 20 žena. Od tih 43 ubojstva, njih 19 su počinile bliske osobe žrtava, među kojima je čak 15 ženskih osoba. Dakle - 79 posto. Što se tiče prekršaja nasilničkog ponašanja u obitelji, u 2016. prijavljeno je 11.948 počinitelja, od kojih je 77,15% bilo muškog spola, a 22,85% ženskog. Ovim prekršajem oštećeno je ukupno 13.362 žrtve, od kojih je 63 posto žena.

Stvarni ciljevi „moralnih paničara“

Vezano za buduće zakone koji će se donositi u Hrvatskom saboru, treba reći da su netočne i insinuirajuće tvrdnje da se u škole mora uvesti obrazovanje o rodnoj ideologiji. Politizacija ratifikacije izaziva i raspravu, koja do sada nije pokrenuta, o stvarnim ciljevima udruga koje stvaraju moralnu paniku. O tome bi se moglo raspravljati možda i više nego o samoj Konvenciji.

Neupitnost ustavne definicije braka

Konačno, uz ratifikaciju ove Konvencije, Vlada RH priložila je i interpretativnu izjavu koja se iz raznih prikrivenih, a ponajviše političkih interesa, neopravdano podcjenjuje i zanemaruje. Tom izjavom se još jednom naglašava da Konvencija ne sadrži „rodnu ideologiju“ i da je u skladu s odredbama Ustava RH - koje jasno definiraju i obitelj i brak i pravo roditelja na odgoj djece i slobodu vjeroispovijesti.