U nastavku objavljujemo Naputak o načinu, rokovima i uvjetima kandidiranja za predsjednika i potpredsjednike gradske organizacije HDZ-a Šibenik kao i sve potrebne obrasce za podnošenje kandidature i prikupljanje potpisa potpore za iste.


naputak_za_gradsku_organizaciju_-_sken.pdf

kandidatura_za_izbor_potpredsjednika_gradske_organizacije_hdz-a_grada.docxkandidatura_za_izbor_predsjednika_gradske_organizacije_hdz-a_grada.docxpotpisi_potpore_kandidaturi_za_izbor_potpredsjednika_gradske_organizacije_hdz-a_grada.docxpotpisi_potpore_kandidaturi_za_izbor_predsjednika_gradske_organizacije_hdz-a_grada.docx