Na temelju članka 9. stavak 3. Pravilnika o unutarstranačkim izborima u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, Ur.br: 05-20/145 od 6. veljače 2020. izborno povjerenstvo HDZ-a Gradske četvrti Trešnjevka Sjever na sjednici održanoj 3. veljače 2020. donijelo je:

N A P U T A K
O NAČINU, ROKOVIMA I UVJETIMA KANDIDIRANJA ZA
PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKE HDZ-a ORGANIZACIJE GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA SJEVER

1. Članovi HDZ-a organizacije HDZ-a Gradske četvrti Trešnjevka Sjever s biračkim pravom, mogu se, sukladno odredbama Pravilnika o unutarstranačkim izborima u HDZ-u, kandidirati na neposrednim izborima koji će se održati 5. travnja 2020. za:
a) predsjednika organizacije HDZ-a Gradske četvrti Trešnjevka Sjever
b) potpredsjednike organizacije HDZ-a Gradske četvrti Trešnjevka Sjever

2. Kandidature za izbor predsjednika i potpredsjednika s najmanje 3% odnosno 30 potpisa podrške članova HDZ-a s biračkim pravom kandidati moraju podnijeti na propisanim obrascima izbornom povjerenstvu HDZ-a Gradske četvrti Trešnjevka Sjever najkasnije do 20. ožujka 2020. do 24,00 sata.

3. Obrasci kandidature mogu se od 5. ožujka 2020. osobno preuzeti i popuniti u izbornom povjerenstvu HDZ-a Gradske četvrti Trešnjevka Sjever na adresi Ozaljska 16 nakon čega će izborno povjerenstvo kreirati obrazac za prikupljanje potpisa potpore kandidaturi, koji će se kandidatima dostaviti na e-mail adresu naznačenu na obrascu kandidature ili neposredno uručiti.
Obrasci kandidature mogu se preuzeti svakim danom od 08,00 do19,00 sati, uz prethodnu najavu izbornom povjerenstvu na e-mail: sbrcic1312@gmal.com ili tel: 098 231 403.

4. Izborno će povjerenstvo HDZ-a Gradske četvrti Trešnjevka Sjever najkasnije u roku od 48 sati od isteka roka za podnošenje kandidatura provjeriti pravovaljanost kandidatura i utvrditi konačne liste kandidata za predsjednika i potpredsjednike HDZ-a Gradske četvrti Trešnjevka Sjever, navodeći kandidate na listi prema abecednom redu prezimena, te ih javno objaviti, a obavezno na mrežnoj stranici HDZ-a teritorijalne organizacije HDZ-a najkasnije do 22. ožujka 2020. do 24,00 sata.

U Zagrebu, 3. ožujka 2020.
Predsjednik
Izbornog povjerenstva HDZ-a Gradske četvrti Trešnjevka Sjever
Stjepan Brčić