Objavljeno je posebno izdanje informativnog mjesečnika I'M u kojem su predstavljeni rezultati i stanje provedbe Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU), izazovi i prilike u EU, s posebnim osvrtom na Hrvatsku i susjedne države nečlanice.

Posebnim izdanjem časopisa žele se približiti mogućnosti financiranja projekata u Hrvatskoj korištenjem garancija iz EFSU-a te na taj način povećati razina korištenja ovog izvora financiranja.

Popis projekata

Za privlačenje investitora i ulaganja važno je pripremiti i objaviti popis projekata za koje se traže investitori te se aktivno baviti njihovom promocijom. Izvori financiranja su dostupni i potrebno ih je povezati s konkretnim projektima.

Kako promovirati projekt za koje tražite financiranje, kako provjeriti je li vaš projekt prihvatljiv za financiranje, kako ostvariti pomoć u pripremi projekta - odgovori na ta i brojna druga pitanja mogu se naći u ovom posebnom izdanju i na konferenciji u petak 13. travnja 2018.

U izdanju su opisani i primjeri projekata u drugim državama članicama te stanje korištenja u cijeloj Europskoj uniji, a uz to i primjere korištenja EFSU-a kod nas.

Posebno izdanje informativnog mjesečnika I'M možete pročitati na linku:

https://issuu.com/ivanamaletic/docs/efsu_web__2_

Konferencija i dijalog s građanima

Ured eurozastupnice Maletić još jednom poziva na konferenciju „Europski fond za strateška ulaganja - Prednosti i prilike za poduzetnike i lokalne jedinice“ i Dijalog s građanima, koji će se održati u petak 13. travnja 2018. od 10:00 do 13:30 sati u Maloj dvorani Vatroslav Lisinski.

Na konferenciji kao dio materijala bit će i tiskano izdanje „Europski fond za strateška ulaganja - stanje provedbe, izazovi i prilike u EU s posebnim osvrtom na Hrvatsku i susjedne države nečlanice“.