(PHOTO) Pomoćnik glavnog tajnika HDZ-a za sjeverozapadnu i dio središnje Hrvatske mr. sc. Stjepan Adanić neumorno obilazi naše članstvo na terenu. U petoj brzini! Nakon sastanka sa Županijskim odborom HDZ-a Koprivničko-križevačke županije, Adanić se proteklih dana sastao s organizacijama naše stranke u Međimurskoj, Karlovačkoj i Zagrebačkoj županiji.

http://www.hdz.hr/vijest/lokalne/pomocnik-glavnog-tajnika-na-terenu-clanice-i-clanovi-hdz-izrazili-veliko-zadovoljstvo

Uvijek na raspolaganju

Obraćajući se našim članicama i članovima, Adanić je detaljno obrazlagao novu organizaciju Glavnog tajništva, s naglaskom na (resistematizirane) odjele i ulogu pomoćnika glavnog tajnika HDZ-a Gordana Jandrokovića. Predstavljao je i osnovne crte novog Statuta HDZ-a, ali i pripreme koje se u Središnjici već provode za nadolazeće izbore - one europske.

- Naša je zadaća provoditi politiku i program stranke, koji su „verificirani“ briljantnim pobjedama na parlamentarnim i lokalnim izborima pod ovim nacionalnim vodstvom HDZ-a i predsjednikom Plenkovićem. Uopće ne sumnjam, opet ćemo trijumfirati na izborima, a ja sam vam na raspolaganju 24 sata na dan!

Najbolja Vlada do sada

Adanić se na svakom sastanku osvrtao i na aktualnu političku situaciju vezanu uz najavljeni skup u Vukovaru. Isticao je da ga neke političke snage pokušavaju pretvoriti u političku bitku kako bi destabilizirali HDZ i našu Vladu.

- No to im neće uspjeti! Svi smo za procesuiranje ratnih zločina u Vukovaru, ali na ulici će se teško išta riješiti. Upravo je ova Vlada, nezadovoljna dotadašnjim intenzitetom kaznenog progona ratnih zločinaca, još u veljači osnovala Radnu skupinu u okviru policije. A to nije napravila nijedna vlada do sada!

Osim toga - dalje je naglašavao - naša je Vlada, prvi put u povijesti, donijela jedinstveni Zakon o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, podigla je rodiljne naknade, vratila Hrvatsku vojsku u Vukovar, riješila gorući problem Agrokora, uspostavila stratešku suradnju s Izraelom i najvećom gospodarskom i vojnom silom na svijetu - SAD-om. Također, napokon gradimo Pelješki most, i to EU sredstvima!

Vidljivi i opipljivi rezultati

Pomoćnik glavnog tajnika navodio je u svojim obraćanjima i vrlo uspješni Projekt Slavonija, Baranja i Srijem, fiskalnu konsolidaciju i strukturne reforme, što rezultira kontinuiranim rastom BDP-a, podizanjem izgleda kreditnog rejtinga, rastom plaća i broja radnih mjesta, proračunskim suficitom...

- Nacionalno vodstvo HDZ-a vodi razboritu politiku u interesu Hrvatske, hrvatskog naroda i svih građana RH.

Sve sudionice i sudionici terenskih sastanaka s velikim su odobravanjem i pljeskom pozdravljali Adanićeva izlaganja.