Listu kandidata za izbor predsjednika Županijske organizacije HDZ-a Šibensko-kninske županije, Listu kandidata za izbor potpredsjednika Županijske organizacije HDZ-a Šibensko-kninske županije  kao i  Odluku  o utvrđivanju pravovaljanih kandidatura za izbor predsjednika i potpredsjednika Županijske organizacije HDZ-a Šibensko-kninske županije možete pronaći ovdje:

liste_kandidata_i_odluka.pdf