Listu kandidata za izbor predsjednika Općinske organizacije HDZ-a Općine Bilice, Listu kandidata za izbor potpredsjednika Općinske organizacije HDZ-a Općine Bilice i Odluku o utvrđivanju pravovaljanih kandidatura za izbor predsjednika i potpredsjednika Općinske organizacije HDZ-a Općine Bilice možete pronaći ovdje:

liste_kandidata_za_predsjedn.i_potpredsjednika_i_odluka_o_pravovaljanosti_predanih_kandidatura_oo_hdz_bilice_04.10.2021.g.pdf