HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA

ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO

ŠIBENSKO-KNINSKE  ŽUPANIJE

 

 

Na temelju članka 9. stavak 3. Pravilnika o unutarstranačkim izborima u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, Ur.br: 05-20/145 od 6. veljače 2020. godine, Županijsko izborno povjerenstvo HDZ-a Šibensko-kninske županije, na sjednici održanoj 4. ožujka 2020. godine, donijelo je

 

 

 

N A P U T A K

O NAČINU, ROKOVIMA I UVJETIMA KANDIDIRANJA ZA

PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKE ŽUPANIJSKE ORGANIZACIJE HDZ-a ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

 

 

 

  1. Članovi HDZ-a Županijske organizacije HDZ-a Šibensko-kninske županije s biračkim pravom, mogu se, sukladno odredbama Pravilnika o unutarstranačkim izborima u HDZ-u, kandidirati na neposrednim izborima koji će se održati 5. travnja 2020. godine za:

a)     predsjednika županijske organizacije HDZ-a

b)     potpredsjednike županijske organizacije HDZ-a

 

  1.  Kandidature za izbor predsjednika i potpredsjednike županijske organizacije HDZ-a s najmanje 3% odnosno 276 potpisa podrške članova HDZ-a s biračkim pravom kandidati moraju podnijeti na propisanim obrascima Županijskom izbornom povjerenstvu HDZ-a Šibensko-kninske županije, najkasnije do 20. ožujka 2020. godine do 24,00 sati.

 

  1. Obrasci kandidature se mogu od 5. ožujka 2020. godine osobno preuzeti i popuniti u Županijskom izbornom povjerenstvu HDZ-a Šibensko-kninske županije, na adresi Šibenik, Trg Andrije Hebranga 18, nakon čega će izborno povjerenstvo kreirati obrazac za prikupljanje potpisa potpore kandidaturi koji će se kandidatima dostaviti na e-mail adresu naznačenu na obrascu kandidature ili neposredno uručiti.

Obrasci kandidature se mogu preuzeti svakim danom od 8,00 do 12,00 sati, uz prethodnu najavu županijskom izbornom povjerenstvu na e-mail:diana.dulibic@gmail.com ili tel: 091 355 3004.

 

  1. Županijsko izborno povjerenstvo će najkasnije u roku od 48 sati od isteka roka za podnošenje kandidatura provjeriti pravovaljanost kandidatura i utvrditi konačne liste kandidata za predsjednika i potpredsjednike Županijske organizacije HDZ-a Šibensko-kninske županije, navodeći kandidate na listi prema abecednom redu prezimena te ih javno objaviti, a obavezno na mrežnoj stranici Županijske organizacije HDZ-a Šibensko-kninske županije, najkasnije do 22. ožujka 2020. do 24,00 sati.

 

Šibenik, 4. ožujka 2020.

 

Predsjednica

ŽIP-a HDZ-a Šibensko-kninske županije

 

Diana Dulibić