Na temelju članka 97. stavak 3. Statuta Hrvatske demokratske zajednice („Narodne novine“ broj: 54/18) u vezi s člankom 37a. stavak 3. točka e) Statuta Hrvatske demokratske zajednice od 29. travnja 2000. godine s izmjenama i dopunama, Nacionalno vijeće Hrvatske demokratske zajednice na sjednici održanoj 19. listopada 2020., donijelo je:

O D L U K U
o načinu i rokovima nastavka održavanja redovnih unutarstranačkih izbora u Hrvatskoj demokratskoj zajednici

Članak 1.

Zbog situacije uzrokovane epidemijom COVID-19, a u svrhu zaštite sudionika izbornog postupka, članova stranke (birača) i članova izbornih tijela, te sprečavanja širenja zaraze prilikom održavanja unutarstranačkih izbora, nastavak izbora provest će se na način i u rokovima utvrđenim ovom Odlukom.

Članak 2.

Provođenje redovnih unutarstranačkih izbora u Hrvatskoj demokratskoj zajednici nastavit će se s danom 20. listopada 2020. godine.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja na izborima imaju svi članovi HDZ-a upisani u evidenciju članstva HDZ-a najkasnije do 19. listopada 2020. godine u 24,00 sata.

Obrasci kandidatura i obrasci potpisa potpore kandidaturama za izbor predsjednika i potpredsjednika lokalnih i područnih organizacija HDZ-a utvrđeni prije donošenja Odluke o privremenoj odgodi održavanja unutarstranačkih izbora 16. ožujka 2020. godine su važeći.

Prikupljeni potpisi potpore kandidaturama na propisanim obrascima su važeći.

Članak 4.

Unutarstranački izbori u temeljnim organizacijama HDZ-a, ako nisu održani zbog situacije s COVID-19 ili su bili poništeni, trebaju se provesti najkasnije do 8. studenoga 2020. godine.

Članak 5.

Dana 22. studenoga 2020. godine, na određenim biračkim mjestima, u vremenu od 8,00 do 19,00 sati,  održat će se izbori za:

 1. predsjednike općinskih i gradskih organizacija i organizacija HDZ-a gradskih četvrti
   
 2. potpredsjednike općinskih i gradskih organizacija i organizacija HDZ-a gradskih četvrti
   
 3. predsjednike županijskih organizacija i Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba
   
 4. potpredsjednike županijskih organizacija i Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba
   
 5. općinske i gradske odbore i odbore HDZ-a gradskih četvrti
   
 6. izaslanike na izborne skupštine županijskih organizacija i Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba.

Kandidate za dužnosti iz stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. ovog članaka biraju svi članovi odgovarajuće organizacije HDZ-a.

Kandidate za tijela i dužnosti iz stavka 1. točke 5. i 6. ovog članka biraju izaslanici izabrani na izbornim skupštinama temeljnih organizacija HDZ-a i izaslanici po položaju koji ujedno čine skupštine općinskih i gradskih organizacija i organizacija HDZ-a gradskih četvrti.

U općinskim i gradskim organizacijama HDZ-a u kojima nisu ustrojeni ogranci, općinske i gradske odbore iz stavka 1.  točke 5. ovog članka biraju svi članovi općinske odnosno gradske organizacije HDZ-a.

Članak 6.

Dana 6. prosinca 2020. godine, na određenim biračkim mjestima, u vremenu od 8,00 do 19,00 sati, održat će se:

 1. drugi krug izbora za predsjednike općinskih i gradskih organizacija i organizacija HDZ-a gradskih četvrti
   
 2. drugi krug izbora za predsjednike županijskih organizacija i Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba
   
 3. izbori za županijske odbore i Gradski odbor HDZ-a Grada Zagreba
   
 4. izbori za izaslanike na Opći Sabor HDZ-a.

Kandidate za dužnosti iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka biraju svi članovi odgovarajuće organizacije HDZ-a.

Kandidate za tijela i dužnosti iz stavka 1. točke 3. i 4. ovog članka biraju izaslanici izabrani na izbornim skupštinama općinskih i gradskih organizacija i organizacija HDZ-a gradskih četvrti i izaslanici po položaju koji ujedno čine skupštine županijskih organizacija i Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba.

Članak 7.

Županijski odbori i Gradski odbor HDZ-a Grada Zagreba će najkasnije do 6. studenoga 2020. godine utvrditi broj (kvote) izaslanika po općinskim i gradskim organizacijama odnosno organizacijama HDZ-a gradskih četvrti koji će se birati na izborima iz članka 5. točke 6. ove Odluke.

Članak 8.

Po završetku unutarstranačkih izbora u lokalnim i područnim organizacijama HDZ-a, sukladno epidemiološkoj situaciji, održat će se XIX. Opći Sabor Hrvatske demokratske zajednice – izborni.

Članak 9.

Izborne skupštine u koordinacijama HDZ-a u inozemstvu, zbog epidemiološke situacije vezane uz epidemiju COVID-19, se odgađaju.

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu 20. listopada 2020. godine.

 

Svi dokumenti vezani uz provedbu nastavka unutastranačkih izbora nalaze se na sljedećem linku:

https://www.hdz.hr/category/112/dokumenti

Obrasci koje je potrebno popuniti za kandidiranje za mjesto predsjednika/potpredsjednika županijske organizacije HDZ-a kao i obrasci za prikupljanje potpisa potpore za iste nalaze se u nastavku:

kandidatura_za_izbor_predsjednika_zupanijske_organizacije_hdz-a_zupanije.docx

kandidatura_za_izbor_potpredsjednika_zupanijske_organizacije_hdz-a_zupanije.docx 

potpisi_potpore_kandidaturi_za_izbor_predsjednika_zupanijske_organizacije_hdz-a_zupanije_1.docx

potpisi_potpore_kandidaturi_za_izbor_potpredsjednika_zupanijske_organizacije_hdz-a_zupanije_1.docx