Izborno povjeresntvo HDZ-a Općine Tisno na sjednici održanoj 10. ožujka 2018. godine u Šibeniku,  sukladno odredbi čl. 61. Propisnika o provođenju unutarstranačkih izbora i izboru tijela i dužnosnika HDZ-a donijelo je Odluku o pravovaljanoj listi kandidata za izbor predsjednika OO HDZ-a Općine Tisno temeljem koje je utvrđena lista kandidata za izbor predsjednika OO HDZ-a Tisno, za provođenje izvanrednih izbora za predsjednika OO HDZ-a Općine Tisno u nastavku kako slijedi:

1. Zoran Bokan, Vladimira Nazora 13, Betina, OIB: 27671246492

2. Guido Frkić, Put Jazine 28, Tisno, OIB: 39081750354

O navedenoj Odluci i istaknutim kandidaturama, a radi obavijesti javnosti, izviješćeni su Povjerenstvo OO HDZ-a Tisno i Županijsko izborno povjerenstvo HDZ-a Šibensko-kninske županije.