Određuju se biračka mjesta za provedbu izbora za članove Županijskog odbora HDZ-a Šibensko-kninske županije i za provedbu izbora za članove (izaslanike) na Opći sabor HDZ-a.:

 

  1. Šibenik- prostorije HDZ-a Šibensko-kninske županije
  2.  Knin- prostorije gradske organizacije HDZ-a Knin,

 

 

Na biračkom mjestu br. 1. pravo glasanja  imaju izaslanici svih gradskih i općinskih organizacija sa prostora Šibensko-kninske županije osim onih koji pravo glasanja imaju na biračkom mjestu br. 2.

 

Na biračkom mjestu br. 2. pravo glasanja  imaju izaslanici gradske organizacije HDZ-a Knin, općinske organizacije HDZ-a Kijevo i ostali izaslanici sa mjestom prebivališta u gradu Kninu i općini Kijevo.

 

Cijelu odluku možete pronaći ispod:

odluka.docx