Odluku o utvrđivanju pravovaljanih kandidatura za izbor predsjednika i člana Gradskog odbora Mladeži HDZ-a Grada Šibenika, člana Nadzornog odbora Mladeži HDZ-a Grada Šibenika i izaslanika za županijsku skupštinu mladeži HDZ-a Šibensko-kninske županije možete pronaći ovdje:

odluka_o_utvrdivanju_pravovaljanih_kandidatura_gradske_organizacije_mhdz-a_sibenik.pdf