Zapisnik o radu Županijskog izbornog povjerenstva za izbor članova županijskog odbora HDZ-a Šibensko-kninske županije i članova(izaslanika) na Opći sabor HDZ-a možete pronaći u nastavku:

zapisnik_o_radu_zupanijskog_izbornog_povjerenstva_za_izbor_clanova_zupanijskog_odbora_i_clanova_izaslanika_na_opci_sabor_hdz-a_h.pdf