PredstavniciŽupanijskog odbora Zagrebačke županije i grada Zagreba na konferenciji zanovinare  naveli su da će takav zakonskiprijedlog osiromašene građane dodatno "stjerati u kut".

PotpredsjednikHDZ-a Dražen Bošnjaković je u sjedištu Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagrebarekao da žele poslati poruku Vladi da se HDZ protivi najavama takvih zakonskihprijedloga jer za to, rekao je, definitivno nije trenutak niti je to mjera kojamože podići izrazito loše makroekonomske pokazatelje.

Članpredsjedništva zagrebačkog HDZ-a Mario Župan podsjetio je na "plan21" vladajuće koalicije u kojem su se, u kontekstu ravnomjernijegrasporeda poreznog tereta, spominjali samo porezi na ekstra imovinu, a danas senajavljuje uvođenje poreza na imovinu. Naveo je da stopa nezaposlenosti raste iu Gradu Zagrebu što je zabrinjavajuće jer pokazuje da aktualna gradska vlast,gradonačelnik Milan Bandić i predsjednik Gradske skupštine Davor Bernardić,nisu u stanju odgovoriti izazovu vremena i riješiti osnovna pitanja građana.

S time se slaže iMargareta Mađerić, predsjednica Kluba zastupnika HDZ-a u zagrebačkoj Gradskojskupštini. Na pitanje novinara, ocijenila je da je aktualizirani prijedloggradonačelnika Bandića o plaćanju vrtića po dohodovnom cenzusu, od 150 do 600kuna, ponovno predizborno obećanje i ponovni sukob na relacijiSDP-gradonačelnik.

Županijski odborHDZ-a Varaždinske županije smatra da je Linićev prijedlog zakona veleizdajanacionalnih interesa, jer će za posljedicu imati prisilnu rasprodajunacionalnog blaga.

U svom dubokom ne znanju i ne snalaženju Vlada luta kao guska u magli, jer akoće to biti zamjena za komunalnu naknadu onda će to biti ne samo veći nametstanovništvu već i privredi, dok se još uopće ne zna da li će to biti lokalniili državni prihodi- rekao je Josip Križanić, član Predsjedništva HDZ-a idopredsjednik ŽO Varaždinske županije.

U usporedbi stakozvanim haračem zbirni novi porezi u 2012. godini tri puta su veći odharača, dok će se novim porezima na nekretnine povećati još dva puta. Možetebiti sigurni da nećemo dozvoliti još jednu nacionalizaciju i konfiskaciju nakon60 godina, rekao je predsjednik Varaždinskog HDZ-a Anđelko Stričak.

Županijski odborHDZ-a Istarske županije smatra da je ova Vlada svojim poreznim promjenamanapravila štetu ovom društvu što je i jučer njen predsjednik potvrdio uintervju na HTV-u kada je iznio da je porezni priljev u ovoj godini porastao, aBDP pada što ukazuje na poreznu represiju ove Vlade.

Predsjednik ŽOHDZ-a Istarske županije Marino Roce istaknuo je kako Vlada ne ostvarujeobećanja koja je dala. Kad je recesija ne može se samo štedjeti već i poticatii stimulirati potrošnju inače oduzimamo kruh onima koji nešto proizvode.

Konferenciji zanovinare u Istarskoj županiji prisustvovali su predsjednik ŽO Marino Roce,dopredsjednik ŽO I predsjednik GO Pula Zrinko Kajfeš, predsjednik  OO Kanfanar Mario Sošić,  tajnik ŽO HDZ-a Janko Žužić, predsjednik GORovinj Gracijano Svić, predsjednik GO Poreča Filip Stopić, tajnik GO Pule IvicaButorac i tajnik GO Poreč Marko Radić.

Županijski odborHDZ-a Međimurske županije istaknuo je da je uvođenje poreza na imovinu je novavelika laž i obmana Kukuriku vlade.

Riječ je o porezuna nekretnine, a ne o porezu na imovinu. Vlada namjerava oporezivati nekretninekoje su građani mukom stekli i cijeli život otplaćivali.“ – rekao jepredsjednik međimurskog HDZ-a Darko Horvat.

Saborskazastupnica i potpredsjednica međimurskog HDZ-a Sunčana Glavak istaknula je daće komunalna naknada biti zamijenjena novim porezom koji će biti udar na 99%građana, a ne na 1-2% bogatih.

Na konferencijiza novinare bili su još Ljubomir Kolarek, potpredsjednik Županijskog odboraHDZ-a, te Ivan Kos, član Predsjedništva Županijskog odbora.

PredstavniciŽupanijskog i Gradskog odbora HDZ-a Dubrovnika i Dubrovačko neretvanskežupanije žestoko se protive uvođenju poreza na imovinu.

Govoreći, u prvomredu, o gospodarskoj situaciji u državi predsjednik ŽO HDZ-a Dubrovačkoneretvanske županije Branko Bačić je kazao kako je zadnji čas za buđenje oveVlade, a kako bi što prije provela reforme u hrvatskom društvu i zaustaviladaljnje urušavanje standarda hrvatskih građana.

Tako je podsjetiona porast krize koja je svakim danom sve veća, na enormna svakodnevnaposkupljenja troškova života u svakom pogledu, na veliki broj stečajeva i sveveći broj nezaposlenih, a zadnja evidentirana brojka se zaokružuje na skoro340.000 nezaposlenih osoba.

Predsjednica GOHDZ-a Dubrovnik Dubravka Šuica je istaknula da su zbog nepovjerenja u banke izbog negativnog nasljeđa iz prošlosti hrvati razvili posebnu kulturu štednjekroz ulaganje u nekretnine. Vladina tvrdnja da će novi namet biti porez nabogate je laž, inače bi se umjesto kuća oporezivale dividende i vrijednosnipapiri. Ovo je udar na minuli rad koji posebno pogađa srednji sloj.

Dubrovačko-neretvanskižupan Nikola Dobroslavić drži kako je najavljeni porez za nekretnine kazna zažitelje najjužnije županije koji su ranijih godina odricanjem uz obiteljski domgradili još jedan objekt.

Na konferencijiza novinare Županijskog odbora Ličko senjske županije nazočili su  članovi Predsjedništva ŽO Hrvatskedemokratske zajednice Ličko-senjske županije i Mladež  HDZ-a Ličko-senjske županije.

Predsjednik ŽOHDZ-a dr.Darko Milinović osvrnuo se na katastrofalnu gospodarsku situaciju uRepublici Hrvatskoj,te naglasio da je strpljenje građana na izmaku.U kolikovladajuća koalicija nastavi s ovako represivnom poreznom politikom postojiprijetnja većih socijalnih nemira koje bi imale nesagledive posljedice za RH.
Na kraju je konstatirao da je Kukuriku koalicija prevarom došla na vlast budućida se gotovo ništa iz Programa 21 ne realizira. Te se zapitao zašto,kao što sui obećali, ne oporezuju extra imovine a to su depoziti , obveznice, dionice,umjetnine, zlato, srebro, automobili, jahte, police životnih osiguranja iugovorna prava kao i oporezivanje banaka koje su proteklih mjeseci izvukle 27milijardi kuna izvan Republike Hrvatske.

PredstavniciŽupanijskog odbora HDZ-a Koprivničko križevačke županije smatraju da će se ovimpotezom apsolutno zaustaviti investiranjem u gradnju novih objekata, a i zboglošeg zakona o ovrhama ljudi će završavati na ulici. Ovaj porez dodatno ćeosiromašiti hrvatske obitelji koje već sada vrlo teško žive.

Predsjednik ŽOHDZ-a Darko Sobota novi namet ove Vlade smatra novom velikom laži i obmanomhrvatskog naroda. Nekretnine koje su građani mukom stekli i cijeli živototplaćivali Vlada sada želi oporezovati dok imovina – gotovina imućnih,depoziti, obveznice i dionice, umjetnine, zlato i srebro, jahte i auti ostajunetaknuti. Kukuriku Vlada svoj je plan 21 pretvorili su u poreznu agresiju nagrađane, životni standard pada, cijene energenata rastu tim i hrana je svakimdanom sve skuplja.

Dopredsjednik ŽO HDZ-aVlado Rep spomenuo je da je ova Vlada uspjela učiniti samo jedno, a to jetotalno osiromašiti svoje građanstvo i dotjerati ga na prosjački štap.


Na konferencijiŽupanijskog odbora HDZ-a Šibensko kninske predsjednik Ž.O. HDZ-aŠibensko-kninske županije i saborski zastupnik Ante Kulušić, gradonačelnicaVodica i saborska zastupnica Branka Juričev-Martinčev, župan Šibensko-kninskežupanije Goran Pauk, gradonačelnik Skradina Nedjeljko Dujić, Josip Begonja-potpredsjednik Ž.O. HDZ-a i Tomislav Vrdoljak- tajnik Ž.O. HDZ-a i zamjenikgradonačelnice Grada Knina.

Vlada namjeravaoporezivati nekretnine što su ih građani mukom stekli i cijeli živototplaćivali, dok bi silna imovina – gotovina imućnih, depoziti, obveznice idionice, umjetnine, zlato, licencije i patenti, automobili i jahte ostalinetaknuti, istaknuo je predsjednik ŽO Šibensko kninske županije Ante Kulušić.

Društvo je spravom očekivalo da će se u fokusu Kukuriku koalicije i Plana 21 naćigospodarska strategija s investicijskim programima i projektima koji ćerezultirati rastom BDP-a i novim radnim mjestima.  – No građani i poduzetnici danas kroz sva tasilna poskupljenja plaćaju neučinkovitost države i javnih poduzeća koja nisuprovela proces restrukturiranja pa posluju s gubicima, smatra župan Šibenskokninske županije Goran Pauk.

Predstavnici ŽOHDZ-a Brodsko posavske županije smatraju kako je  riječ o još jednom nametu Kukuriku Vladekoji  će još više osiromašiti hrvatskinarod i iscrpljeno i iscijeđeno hrvatsko gospodarstvo, a riječ je o najavljenomuvođenju poreza na nekretnine.

U planu 21Kukuriku koalicije su rekli kako planiraju pravednije rasporediti poreze,porezno rasteretiti dohodak radnika i u tom kontekstu su samo spominjali porezna ekstra imovinu, predsjednik ŽO Brodsko posavske županije smatra da na  snagu stupa Plan 21, plan kako na 21 načinosiromašiti građane Hrvatske.

O negativnimaspektima i nejasnoćama oko uvođenja poreza na nekretnine govorili su i MirkoTomac predsjednik povjerenstva za pravosuđe Županijskog odbora HDZ-a i IvoLukić član Povjerenstva za financije.

PredstavniciŽupanijskog odbora HDZ-a Vukovarsko srijemske županije na konferenciji zanovinare istaknuli su kako je namjera Vlade da u Hrvatskoj uvede porez naimovinu putem posebnog zakona nije ništa drugo nego daljnje porezno opterećenjegrađana, poglavito najsiromašnijih slojeva stanovništva.

Porezom naimovinu bila bi obuhvaćena imovina svih onih građana koji su je cijeli svojživot mukotrpno stjecali, dok bi dionice, jahte i skupi automobili hrvatskihbogataša ostali neoporezovani", ustvrdio je predsjednik županijskog HDZ-aBožo Galić.

Vinkovačkigradonačelnik Mladen Karlić osvrnuo se na najave kako bi porez na imovinuzamijenio komunalnu naknadu rekavši da u Vinkovcima visina komunalne naknadenije mijenjana desetak godina upravo kako bi se pomoglo građanima koji sve težepodmiruju životne troškove.

Prema riječimailočkog gradonačelnika Miroslava Janića na području Grada Iloka plaćanjakomunalne naknade zbog siromaštva oslobođeno je čak oko 400 obitelji.

Očito ne postojiPlan 21, već plan da se uvede 21 porezni namet", ocijenio je otočkigradonačelnik Josip Šarić.

Predstavnici ŽOHDZ-a Virovitičko podravske županije istaknuli su nezadovoljstvo mjerama VladeRepublike Hrvatske i uvođenjem poreza na imovinu, što će prema njegovimriječima još više osiromašiti građane ove države. Josip Đakić je komentirao iizjave premijera Zorana Milanovića da Vlada više nema dovoljno novca za plaće ujavnom sektoru, te nazvao to njihovom nesposobnošću. Država je zbog toga dovedenado kolapsa, a što je dovoljan razlog traženja HDZ-a da članovi sadašnje Vladeneopozivo podnesu ostavke.

DopredsjednikŽupanijskog odbora HDZ-a, Virovitičko-podravski župan Tomislav Tolušić naglasioje kako ovaj novi porez ne bi nazvao porezom na imovinu već po njemu osobno ipo stajalištu stranke porez na očevinu, djedovinu te porez na nadu u boljiživot velike većine hrvatskog naroda.

Sanja Kirin,tajnica Županijskog odbora HDZ-a istakla je kako je ovo samo dokaz kolikovladajuća stranka vodi brigu o svojim građanima, a to je samo onda kada jojtrebaju glasovi na izborima.

PredsjednikŽupanijskog odbora HDZ-a Primorsko goranske županije Oleg Butković kazao jekako je uvođenje poreza na nekretnine iznimno loš potez te da će njegovaprimjena najviše udariti na osjetljivi srednji sloj građana.
Naglasio je kako s druge strane imamo situaciju da s ovakvim prijedlogom Zakonao porezu na nekretnine bogati će proći netaknuto, a gotovina, zlato, obveznice ćeostati izvan poreznog sustava.
Vladi je poručio kako je vrijeme da se počne voditi računa o pravim temama kaošto su investicije i to prvenstveno olakšavanjem birokratskih proceduraprilikom ulaganja u Hrvatsku.

Vesna Buterinsmatra kako je ovaj zakon socijalno neosjetljiv i uzima radnicima, koji su svojimznojem i radom sve stekli.
Ukazala je i na problem kako se nekretninama s neurednim papirima neće moćiodrediti niti vlasnik niti porezna osnovica te naglasila kako nije istina da jeovaj zakon zamjena za komunalnu naknadu.

Čelnici županijskogodbora HDZ-a Splitsko dalmatinske županije naglašavaju kako će Zakon o porezuna imovinu udariti na sve slojeve društva, ali najmanje na bogate.

Zalažemo se za ravnomjeran razvoj otoka i zagore, a ovaj porez je Milanovićev iLinićev udar na našu politiku. Nakon godinu dana rada ove Vlade možemoocijeniti da sve što je trebalo rasti pada, a sve što je trebalo padati raste.Pada zaposlenost, plaće, BDP, investicije, a raste nezaposlenost, porez,energenti. Ministar Linić se ponaša kao Super Hik iz Alan Forda, uzimasiromašnima i daje bogatima - rekao je Ante Mihanović.

Saborski zastupnik Ante Babić je politiku Vlade Zorana Milanovića usporedio spolitikom kraljice Marije Antoanete. 
Na ovaj se način blokira povratak ljudi na otoke i u zagoru. Ovim se šaljegruba poruka građanima, ali i potencijalnim investitorima. Retroaktivnooporezivanje dovest će u pitanje brojne investicije - rekao je Babić.
Smanjuju se trošarine na zlato, bunde, parfeme, vraćamo se u doba MarijeAntoanete, koja je poručila narodu ako nema kruha, da jede kolače, zaključio jeBabić.

Izvršili su udar na one kojima su prije izbora obećalida će ih rasteretiti. Naši građani svakodnevno osjećaju kukuriku tsunami, kojiosiromašuje stanovništvo, pokreću harač koji će udariti na radnika, seljaka iumirovljenika, pljačkaju se oni koji su nešto naslijedili, radili, uštedjeli.Ovo je harač na minuli rad, a ne na bogate, kazao je Petar Škorić predsjednikGO HDZ-a grada Splita.
Naglasio je kako je po pitanju uvođenjaovog poreza splitski HDZ reagirao i prije tri mjeseca nakon čega je očekivaojavnu raspravu, a kako prijedlog spornog zakona još uvijek nije ušao u saborskuproceduru.

Na konferenciji Županijskog odbora HDZ-a Krapinsko zagorske županijeprisustvovali su predsjednik ŽO Krapinsko zagorske županije Žarko Tušek, tajnikŽupanijskog odbora Miljenko Šoštarić i gradonačelnik grada Krapine JosipHorvat.

Predsjednik ŽO HDZ-a Krapinsko zagorske županije istaknuo je kako je najlakše  udariti po malom čovjeku, koji je nezaštičen ikoji nema nikakve mogućnosti borbe. Kako će sa ovim porezom na imovinu živjetimala zagorska seoska domaćinstva, kako će sa ovim porezom koji namjerava uvestikukuriku koalicija živjeti naši djedovi i bake, koji žive u zapuštenim dijelovima naše županije i koji jedva održavajusvoju imovinu da bude u funkciji, a ona im ne predstavlja nikakav luksuz?

Kukuriku vlast želi oduzeti našemnarodu ono malo što on ima, a to je njegova zemlja, i poručiti nam:  Zagorci i Zagorke vaše kleti su luksuz, vašaseoska domaćinstva su luksuz, vi živite bogato i to vaše bogatstvo moramooporezivati, a ako vi ne možete platiti, mi ćemo naći stranca koji to može. Eto,upravo je to način sadašnje  vlade kakopuniti državni  proračun, rekao je ŽarkoTušek.

Danas nakonsamo godinu dana nesposobne kukuriku koalicije imamo nekoliko novih harača:

porastPDV-a,  veće trošarine, veće cijenecestarina, struje, plina, goriva, hrane.

Nemanikakve dvojbe, aktualna vlast nema niti znanja, niti vizije, a  niti osjećaja socijalne odgovornosti spramnašeg naroda, istaknuo je tajnik Županijskog odbora Miljenko Šoštarić.

Josip Horvat kazao je kakoje probni balon; telefonskim pozivom u četvrtak 8.11.2012. dobio sam pitanje,od Porezne uprave  o tome kako u kojemmjestu obračunavamo sadašnji porez  nanekretnine. To je pokazatelj da aktualna vlast još nema prave parametre premaćemu bi donosila kalkulaciju za uplatu. Sadašnje godišnje uplate su 140,00 kngodišnje, a prema novom zakon te uplate bi bile iznad 1.000,00 kuna, to jevelika razlika i u današnje vrijeme potpuno protiv socijalnosti prema ljudima.