Županijski odbori

Županijski odbor HDZ-a Zagrebačke županije

tel. (01) 4854 405, (01) 4854 406, fax. (01) 4854 400
Gundulićeva 21a/4, 10 000 Zagreb
E-mail: info@hdzzgzup.com
Web: www.hdzzgzup.com

Gradski odbor HDZ-a Grada Zagreba

tel. (01) 4854 405, (01) 4854 406, fax. (01) 4854 400
Gundulićeva 21a, 10 000 Zagreb
E-mail: hdz@zg.htnet.hr
Web: http://www.hdz.hr/o/go-grada-zagreba

Županijski odbor HDZ-a Krapinsko-zagorske županije

tel. (049) 371 257. fax. (049) 371 257
Gajeva 2, 49 000 Krapina
E-mail: kz-hdz@hdz.hr
Web: http://www.hdz.hr/o/zo-krapinsko-zagorske-zupanije

Županijski odbor HDZ-a Sisačko-moslavačke županije

tel. i fax: (044) 522 348
S. i A. Radića 20,  44 000 Sisak

Županijski odbor HDZ-a Karlovačke županije

tel. (047) 614 002, fax. (047) 645 280
Mažuranićeva obala 2, 47 000 Karlovac
E-mail: karlovachdz@gmail.com
Web: http://hdz-kazup.com/

Županijski odbor HDZ-a Varaždinske županije

tel. (042) 214 533, fax. (042) 214 101
S. S. Kranjčevića 1/2,  42 000 Varaždin
E-mail: hdz@hdz-varazdin.com
Web: http://www.hdzvz.com/vodstvo/vzzupanv/zupanijskiodbor

Županijski odbor HDZ-a Koprivničko-križevačke županije

tel. (048) 621 273, fax. (048) 221 391
Josipa Vargovića 1/II, 48 000 Koprivnica

Županijski odbor HDZ-a Bjelovarsko-bilogorske županije

 

tel. (043) 221345
fax. (043) 245 522
Trg Stjepana Radića 2 b, 43 000 Bjelovar
E-mail: hdz@bj.htnet.hr

Županijski odbor HDZ-a Primorsko-goranske županije

tel. (051) 321 180, (051) 321 190, fax (051) 214 977
Jadranski trg 1, 51 000 Rijeka
E-mail: pg-hdz@hdz.hr, press@hdz-pgz.org
Web: www.hdz-pgz.org  

Županijski odbor HDZ-a Ličko-senjske županije

tel. i fax: (053) 560 304
Kaniška 6, 53 000 Gospić
E-mail: zo.hdz.lsz@gs.t-com.hr
Web: http://www.hdz-lsz.org/

Županijski odbor HDZ-a Virovitičko-podravske županije

tel. (033) 722 078, fax. (033) 801 422
Trg Kralja Tomislava 5/II, 33 000 Virovitica
E-mail: zohdz@vt.htnet.hr
Web: http://hdz-vpz.com/

Županijski odbor HDZ-a Požeško-slavonske županije

tel. (034) 276 191, fax. (034) 276 191
Antuna Kanižlića 9, 34 000 Požega
E-mail: ps-hdz@hdz.hr
Web: http://www.hdz-psz.com/

Županijski odbor HDZ-a Brodsko-posavske županije

tel. (035) 442 422, fax. (035) 442 337
Zajčeva 2, 35 000 Slavonski Brod
Web: http://www.hdz.hr/o/zo-brodsko-posavske-zupanije

Županijski odbor HDZ-a Zadarske županije

tel. (023) 314 546, fax. (023) 314 546, (023) 302 155
Medulićeva 2, 23 000 Zadar
E-mail: hdz.zo.zadar@zd.htnet.hr

Županijski odbor HDZ-a Osječko-baranjske županije

tel. (031) 250 350, fax. (031) 250 351
Lučki prilaz 2/II, 31 000 Osijek
E-mail: ob-hdz@hdz.hr
Web: http://hdz-obz.com/www/

Županijski odbor HDZ-a Šibensko-kninske županije

tel. (022) 215 864, fax. (022) 212 140
Trg Andrije Hebranga 18 b, 22 000 Šibenik
E-mail: hdz.zupanija@si.t-com.hr
Web: http://www.hdz.hr/o/zo-sibensko-kninske-zupanije

Županijski odbor HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije

tel. (032) 331 738, fax. (032) 331 949
Duga ulica 23, 32 100 Vinkovci
E-mail: zohdz.zvs@vk.htnet.hr
Web: http://vszhdz.com/

Županijski odbor HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije

tel. (021) 323 960, (021) 361 600, fax. (021) 343 600
Sinjska 2, 21 000 Split
E-mail: sd-hdz@hdz.hrhdz@st.t-com.hr
Web: http://hdzst.com/

Županijski odbor HDZ-a Istarske županije

tel. (052) 624 448, fax. (052) 621 882
Trg slobode 2, 52 000 Pazin
E-mail: hdz.istra@pu.htnet.hr

Županijski odbor HDZ-a Dubrovačko-neretvanske županije

tel. (020) 321 044, fax. (020) 321 102
Petilovrijenci 2, 20 000 Dubrovnik
E-mail: tajnistvo@hdz-dnz.com
Web: http://www.hdz-dnz.com/hr/

Županijski odbor HDZ-a Međimurske županije

tel. (040) 314 581, (040) 314 580, fax. (040) 314 582
Ruđera Boškovića bb, 40 000 Čakovec
E-mail: hdz@ck.htnet.hr
Web: http://www.hdz.hr/o/zo-medimurske-zupanije