Na temelju članka 9. stavak 3. Pravilnika o unutarstranačkim izborima u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, Ur.br: 05-20/145 od 6. veljače 2020. godine, Gradsko izborno povjerenstvo HDZ-a Grada Zagreba, na sjednici održanoj 29. veljače 2020. godine, donijelo je:

 

N A P U T A K

O NAČINU, ROKOVIMA I UVJETIMA KANDIDIRANJA ZA

PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKE GRADSKE

ORGANIZACIJE HDZ-a GRADA ZAGREBA

1. Članovi HDZ-a Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba s biračkim pravom, mogu se, sukladno odredbama Pravilnika o unutarstranačkim izborima u HDZ-u, kandidirati na neposrednim izborima koji će se održati 5. travnja 2020. godine za:

a)      predsjednika gradske organizacije HDZ-a

b)      potpredsjednike gradske organizacije HDZ-a

 2. Kandidature za izbor predsjednika i potpredsjednike Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba s najmanje 3% odnosno 541 potpis podrške članova HDZ-a s biračkim pravom kandidati moraju podnijeti na propisanim obrascima Gradskom izbornom povjerenstvu HDZ-a Grada Zagreba, najkasnije do 20. ožujka 2020. godine do 24,00 sati.

3. Obrasci kandidature se mogu od 2. ožujka 2020. godine osobno preuzeti i popuniti u Gradskom izbornom povjerenstvu HDZ-a Grada Zagreba, na adresi Gundulićeva 21A, Zagreb, nakon čega će izborno povjerenstvo kreirati obrazac za prikupljanje potpisa potpore kandidaturi koji će se kandidatima dostaviti na e-mail adresu naznačenu na obrascu kandidature ili neposredno uručiti.

Obrasci kandidature se mogu preuzeti svakim danom od 16,00 do 18,00 sati, uz prethodnu najavu Gradskom izbornom povjerenstvu na e-mail: gzg-hdz@hdz.hr ili tel: 01/4854-405.

4. Gradsko izborno povjerenstvo će najkasnije u roku od 48 sati od isteka roka za podnošenje kandidatura provjeriti pravovaljanost kandidatura i utvrditi konačne liste kandidata za predsjednika i potpredsjednike Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba, navodeći kandidate na listi prema abecednom redu prezimena te ih javno objaviti, a obavezno na mrežnoj stranici Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba, najkasnije do 22. ožujka 2020. do 24,00 sati.