Na izvanrednoj Izbornoj skupštini, za novog predsjednika Temeljnog ogranka HDZ-a Odra izabran je Zvonimir Bulić.

Za potpredsjednika je izabran Marko Periša, a u novi Izvršni odbor TO-a sljedeće članice i članovi: Željko Feljan, Ljiljana Glagolić, Juraj Jurkin, Vlado Luter, Stjepan Mahin, Miroslav Mlinarić i Ana Vukušić Mahin.

Svima od srca čestitamo!