Na temelju članka 9. stavak 3. Pravilnika o unutarstranačkim izborima u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, Ur.br: 05-20/145 od 6. veljače 2020. godine, Izborno povjerenstvo HDZ-a Gradske četvrti Črnomerec, na sjednici održanoj 2. ožujka 2020. godine, donijelo je:

N A P U T A K
O NAČINU, ROKOVIMA I UVJETIMA KANDIDIRANJA ZA
PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKE ORGANIZACIJE HDZ-a
GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC

1. Članovi HDZ-a organizacije Gradske četvrti Črnomerec s biračkim pravom, mogu se, sukladno odredbama Pravilnika o unutarstranačkim izborima u HDZ-u, kandidirati na neposrednim izborima koji će se održati 5. travnja 2020. godine za:

a) predsjednika organizacije HDZ-a Gradske četvrti Črnomerec
b) potpredsjednike organizacije HDZ-a Gradske četvrti Črnomerec

2. Kandidature za izbor predsjednika i potpredsjednika s najmanje 3% odnosno 25 potpisa podrške članova HDZ-a s biračkim pravom kandidati moraju podnijeti na propisanim obrascima izbornom povjerenstvu HDZ-a Gradske četvrti Črnomerec, najkasnije do 20. ožujka 2020. godine do 24,00 sati.

3. Obrasci kandidature se mogu od 2. ožujka 2020. godine osobno preuzeti i popuniti u izbornom povjerenstvu HDZ-a Gradske četvrti Črnomerec na adresi Slovenska 13, Zagreb, nakon čega će izborno povjerenstvo kreirati obrazac za prikupljanje potpisa potpore kandidaturi, koji će se kandidatima dostaviti na e-mail adresu naznačenu na obrascu kandidature ili neposredno uručiti.
Obrasci kandidature se mogu preuzeti svakim danom od 19,00 do19,30 sati, uz prethodnu najavu izbornom povjerenstvu na e-mail: vedranastecca@gmail.com ili tel: 091 243 00 30.

4. Izborno povjerenstvo HDZ-a Gradske četvrti Črnomerec će najkasnije u roku od 48 sati od isteka roka za podnošenje kandidatura provjeriti pravovaljanost kandidatura i utvrditi konačne liste kandidata za predsjednika i potpredsjednike organizacije HDZ-a Gradske četvrti Črnomerec, navodeći kandidate na listi prema abecednom redu prezimena, te ih javno objaviti, a obavezno na mrežnoj stranici Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba, najkasnije do 22. ožujka 2020. do 24,00 sati.

Zagreb, 2. ožujka 2020.