26. ožujka 2019. u organizaciji Akademske zajednice "Ante Starčević" HDZ-a Grada Zagreba, održan je panel u knjižnici i čitaonici Bogdan Ogrizović.

Na panelu su izlagali prvaci struke: akademik Mirko Zelić, profesor istraživač i znanstvenik; dr. sc. Zoran Čogelja iz INA kompanije; doc. dr.sc. Vladislav Brkić iz Zavoda za naftno-inženjerstvo, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Mladen Zeljko iz Instituta "Hrvoje Požar".
Uvodno izlaganje je imao akademik Zelić, koji je istaknuo da je potrošnja primarne energije u RH dvostruko veća nego proizvodnja. Zaključeno je, da će u narednih 10 godina biti još nepovoljnija situacija koja može doseći energetsku ovisnost i do 90%, budući da su neka naša naftna i plinska polja stara preko 40 godina. U RH je u izradi energetska strategija do 2035. god. s projekcijama do 2050. Prirodni plin (ali i biometan i vodik) imat će značajne udjele u zadovoljavanju energetskih potreba.
Legitimni hrvatski razvoj gospodarstva jest gospodarski rast i razvoj te konkurentnost gospodarstva uz najniže moguće troškove energije.