Na temelju članka 9.i 10. Pravilnika o unutarstranačkim izborima u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, Ur.br: 05-20/768 od 19. listopada 2020. godine, (u daljnjem tekstu: Pravilnik), Odluke o načinu i rokovima nastavka održavanja redovnih unutarstranačkih izbora u Hrvatskoj demokratskoj zajednici ur.br. 05-20/766 od 19. listopada 2020. godine i Redoslijeda izbornih radnji i tijeka rokova za izbor na dužnosti i u tijela lokalnih, mjesnih i područnih organizacija HDZ-a, Ur.br: 17-20/776 od 20. listopada 2020. godine, Gradsko izborno povjerenstvo HDZ-a Grada Zagreba objavljuje

P O Z I V I N A P U T A K

ČLANOVIMA STRANKE S BIRAČKIM PRAVOM ZA IZBOR
PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKE GRADSKE
ORGANIZACIJE HDZ-a GRADA ZAGREBA

1. Članovi HDZ-a Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba s biračkim pravom, mogu se, sukladno odredbama Pravilnika o unutarstranačkim izborima u HDZ-u, kandidirati na neposrednim izborima koji će se održati 22. studenoga 2020. godine, od 8,00 do 19,00 sati za:
a) predsjednika gradske organizacije HDZ-a
b) potpredsjednike gradske organizacije HDZ-a

2. Kandidature za izbor predsjednika i potpredsjednike Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba s najmanje 3% odnosno 547 potpis podrške članova HDZ-a s biračkim pravom kandidati moraju podnijeti na propisanim obrascima Gradskom izbornom povjerenstvu HDZ-a Grada Zagreba, najkasnije do 6. studenoga 2020. godine do 24,00 sati.

3. Obrasci kandidature se mogu od 22. listopada 2020. godine osobno preuzeti i popuniti u Gradskom izbornom povjerenstvu HDZ-a Grada Zagreba, na adresi Gundulićeva 21A, Zagreb, nakon čega će izborno povjerenstvo kreirati obrazac za prikupljanje potpisa potpore kandidaturi koji će se kandidatima dostaviti na e-mail adresu naznačenu na obrascu kandidature ili neposredno uručiti.
Obrasci kandidature se mogu preuzeti svakim danom od 8,00 do 16,00 sati, uz prethodnu najavu Gradskom izbornom povjerenstvu na e-mail: gzg-hdz@hdz.hr ili tel: 01/4854-405.

4. Gradsko izborno povjerenstvo će najkasnije u roku od 48 sati od isteka roka za podnošenje kandidatura provjeriti pravovaljanost kandidatura i utvrditi konačne liste kandidata za predsjednika i potpredsjednike Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba, navodeći kandidate na listi prema abecednom redu prezimena te ih javno objaviti, a obavezno na mrežnoj stranici Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba, najkasnije do 8. studenoga 2020. do 24,00 sati.

Na biračkim mjestima (22. studenoga 2020. godine, od 8,00 do 19,00 sati) određenim za provođenje izbora za predsjednika, zamjenika predsjednika i potpredsjednika HDZ-a provoditi će se i neposredni izbori za predsjednika i potpredsjednike gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba.

Članovi HDZ-a s područja Grada Zagreba neposredno biraju predsjednika i potpredsjednike gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba.

Sve članice i članovi Hrvatske demokratske zajednice s područja Grada Zagreba pozvani su da iskoriste svoje pravo sudjelovanja na ovim unutarstranačkim izborima koje podrazumijeva pravo da biraju i budu birani.

Svi detalji (dokumenti, informacije i dr.) u vezi unutarstranačkih izbora mogu se naći na službenoj stranici Hrvatske demokratske zajednice

https://www.hdz.hr/category/111/unutarstranački-izbori