Sukladno odluci Nacionalnog vijeća HDZ-a od 24. siječnja 2020. godine svakom članu omogućeno je provjeriti je li upisan u evidenciju članstva kako bi na skorim unutarstranačkim izborima mogao konzumirati pravo da bira i bude biran. Uvid u popis članova i eventualno ažuriranje bit će moguće u tajništvu Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba, Gundulićeva 21A, do 7. veljače 2020. godine ili možete zatražiti provjeru podataka elektronskim putem na clanstvo.zagreb@hdz.hr.