Područna organizacija HDZ-a Novi Zagreb istoK i Temeljni ogranak Središće zajednički su organizirali javnu tribinu „Važnost Nacionalnih programa za rano otkrivanje raka - RANA DIJAGNOZA SPAŠAVA ŽIVOT!“.

Tribina je održana u Mjesnoj samoupravi u Dugavama 23. svibnja 2018. godine i potrebno je istaknuti da se tribini odazvao zadovoljavajući broj zainteresiranih za predmetnu temu te da su se uz naše članove i sugrađane odazvali i brojni doktori koji su pohvalili organiziranje ovakve hvale vrijedne tribine.
U izlaganju su sudjelovali predavači, svaki u svojem području, naši uspješni liječnici, ali i volonteri i promicatelji javno zdravstvenih vrijednosti.
- prof.dr.sc. Ante Ćorušić dr.med.spec.
- prim.mr.sc. Višnja Matković dr.med.spec.
- Pavo Kostopeč dr.med.spec.
- Ivica Crnica dr.med.spec.
Predavači su svi redom zaključno istaknuli prevenciju u zdravstvu kao ključni element u cjelovitom sustavu zdravstva te potaknuli nazočne na promicanje prevencije kod svojih bližnjih u cilju izbjegavanja zdravstvenih komplikacija u cjelini.

Tribina je bila uspješna jer se pokazalo kako postoji interes za edukacijom i za razumijevanjem nacionalnih programa za prevenciju raka.
Zaključno, u duhu prenošenja pozitivnih poruka predavača naglašavamo:
„RANA DIJAGNOZA SPAŠAVA ŽIVOT!“